Nieuws

Lichte groei aantal geschillen

26 april 2017
De Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen had in 2016 veertien klachten in behandeling, waarvan er elf in datzelfde jaar werden aangemeld. Van het totaal aan lopende zaken werd in vier gevallen een schikking getroffen en deed de commissie tweemaal een uitspraak; een gegrond en een ongegrond. De klachten betroffen wand- en of vloerbedekking, apparatuur en kasten en laden en plinten. Het bedrag dat gemiddeld per klacht in het geding was, bedroeg € 3.200,-

Lees verder ›

Website toegankelijker

14 juni 2016
De Hibinborg-website is vernieuwd. Klanten kunnen informatie over de algemene consumentenvoorwaarden van bij Koninklijke Hibin aangesloten bedrijven, het daarbij behorende garantiefonds en de geschillencommissie Bouw- en afbouwmaterialen nu ook gemakkelijk raadplegen via hun tablet of smartphone. Tegelijkertijd is het ontwerp aangepast aan de verwachtingen van bezoekers anno 2016.
BORG staat voor de algemene consumentenvoorwaarden van bij Koninklijke Hibin aangesloten bedrijven, het daarbij behorende garantiefonds en de geschillencommissie Bouw- en afbouwmaterialen. Wie een keuken of badkamer aanschaft bij een BORG-bedrijf heeft de garantie dat alles volgens afspraak verloopt. De consumentenvoorwaarden en de deelnemende bedrijven vindt u op de website.

Aantal klachten blijft dalen

12 juni 2015
De Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen heeft in 2014 negen klachten te verwerken gekregen. Er waren in dat jaar in totaal negen klachten in behandeling, waarvan twee die al voor 2014 waren ingediend. Hiermee is het aantal klachten op jaarbasis opnieuw gedaald. In 2012 waren er twintig klachten, in 2013 waren dat er 13. Er werden in het verslagjaar 2014 drie uitspraken verzonden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Geschillencommissie.
De klachten betroffen wand- of vloerbedekking en keukenmaterialen (werkblad, kasten, laden). Het bedrag dat bij de klachten in geding was, bedroeg gemiddeld € 2.717,-. Ook dat laatste is opmerkelijk. In 2013 bedroeg het gemiddelde bedrag nog € 9.500,-. Het volledige jaarverslag kunt u hier inzien

Belgisch hardsteen

21 juli 2014
In een geschil over de kwaliteit van tegels van Belgisch hardsteen heeft de Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen de klagende consument in het ongelijk gesteld. De consument bemerkte een jaar na levering dat de tegels bij haarscheurtjes afbrokkelden. Deskundigen kwamen tot de conclusie dat dit werd veroorzaakt door ingesloten vocht als gevolg van het te vroeg impregneren van de tegels. De schade is derhalve het gevolg van het verwerken van de tegels en niet van ondeugdelijke kwaliteit van het materiaal.

Dertien klachten in 2013

08 april 2014
De Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen heeft in 2013 dertien klachten te verwerken gekregen. Er waren in dat jaar in totaal 15 klachten in behandeling. Hiermee is het aantal klachten op jaarbasis opnieuw gedaald. In 2012 waren er twintig klachten, in 2011 waren dat er 26. Er werden in het verslagjaar2013 vier uitspraken verzonden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Geschillencommissie.
De klachten betroffen keukenmaterialen (werkblad, kasten, laden), ruwbouwmaterialen en wand- of vloerbedekking. Het bedrag dat bij de klachten in geding was, bedroeg gemiddeld € 9.500,-. Een deel van de klachten kon niet behandeld worden onder meer omdat de ondernemer niet bij de commissie was aangesloten. De pagina’s van de Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen kunt u hier downloaden. Het volledige jaarverslag kunt u hier inzien

Oudere nieuwsbrichten kunt u vinden in het nieuwsarchief.