Nieuws

Lichte groei aantal geschillen

26 april 2017
De Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen had in 2016 veertien klachten in behandeling, waarvan er elf in datzelfde jaar werden aangemeld. Van het totaal aan lopende zaken werd in vier gevallen een schikking getroffen en deed de commissie tweemaal een uitspraak; een gegrond en een ongegrond. De klachten betroffen wand- en of vloerbedekking, apparatuur en kasten en laden en plinten. Het bedrag dat gemiddeld per klacht in het geding was, bedroeg € 3.200,-

Lees verder ›

Website toegankelijker

14 juni 2016
De Hibinborg-website is vernieuwd. Klanten kunnen informatie over de algemene consumentenvoorwaarden van bij Koninklijke Hibin aangesloten bedrijven, het daarbij behorende garantiefonds en de geschillencommissie Bouw- en afbouwmaterialen nu ook gemakkelijk raadplegen via hun tablet of smartphone. Tegelijkertijd is het ontwerp aangepast aan de verwachtingen van bezoekers anno 2016.
BORG staat voor de algemene consumentenvoorwaarden van bij Koninklijke Hibin aangesloten bedrijven, het daarbij behorende garantiefonds en de geschillencommissie Bouw- en afbouwmaterialen. Wie een keuken of badkamer aanschaft bij een BORG-bedrijf heeft de garantie dat alles volgens afspraak verloopt. De consumentenvoorwaarden en de deelnemende bedrijven vindt u op de website.

Aantal klachten blijft dalen

12 juni 2015
De Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen heeft in 2014 negen klachten te verwerken gekregen. Er waren in dat jaar in totaal negen klachten in behandeling, waarvan twee die al voor 2014 waren ingediend. Hiermee is het aantal klachten op jaarbasis opnieuw gedaald. In 2012 waren er twintig klachten, in 2013 waren dat er 13. Er werden in het verslagjaar 2014 drie uitspraken verzonden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Geschillencommissie.
De klachten betroffen wand- of vloerbedekking en keukenmaterialen (werkblad, kasten, laden). Het bedrag dat bij de klachten in geding was, bedroeg gemiddeld € 2.717,-. Ook dat laatste is opmerkelijk. In 2013 bedroeg het gemiddelde bedrag nog € 9.500,-. Het volledige jaarverslag kunt u hier inzien

Oudere nieuwsbrichten kunt u vinden in het nieuwsarchief.